Politici, Gen și Minorități

Forma: învățământ la zi cu frecvență
Durata: 2 ani (120 credite ECTS)
Coordonatoare program: Alina Dragolea
Email: politicigensiminoritati@politice.ro

Perioada de înscriere: http://admitere.snspa.ro/admitere/calendar/masterat/
Pași pentru admiterea online la masteratele Facultăţii de Ştiinţe Politice: http://politice.ro/ro/admitere-masterat

Care sunt condițiile de admitere?

Pentru a participa la concursul de admitere este necesară elaborarea și încărcarea pe site a unei scurte scrisori de intenție/motivare (care să documenteze motivația candidatului / candidatei și interesul pentru tematica programului de studiu) și susținerea acesteia în cadrul unui interviu care se va desfășura online.

Condițiile specifice pentru redactarea scrisorii (aceasta trebuie să conțină):

  • detalii despre motivația alegerii domeniului de studiu Științe Politice sau Sociologie / a programului de studiu ales ca primă opțiune;
  • detalii despre interesele de studiu și/sau experiența profesională a candidatului;
  • enunțarea unui subiect de cercetare relevant pentru tematica programului de studiu ales ca primă opțiune;
  • așteptările candidatului cu privire la programul masteral ales ca primă opțiune.

Pentru redactarea scrisorii de motivare/intenție puteți utiliza acest model. Dimensiunea scrisorii nu trebuie să depășească 1000 de cuvinte și vă rugăm să inserați la final CV-ul dvs.
Interviu online: mai exact, interviul presupune susținerea scrisorii de motivare/intenție.

Va fi anunțată din timp planificarea interviurilor precum și modalitatea de desfășurare.

Descriere:

Masteratul Politici, Gen și Minorități (MPGM) a luat ființă în 1998, reprezentând la momentul respectiv o noutate în România în ceea ce privește tematica studiilor. De peste două decenii, Masteratul PGM formează la cel mai înalt nivel specialiști în domeniile egalitate de gen, egalitate de șanse și drepturile minorităților pe piața muncii din România. Cursurile oferite ating teme variate precum: valori democratice, drepturile omului, minorități etnice și culturale în România, politici și teorii feministe, reprezentare politică, educație pentru egalitate de șanse, politici intersecționale dar și cursuri despre Uniunea Europeană, cetățenie și context global, politici de dezvoltare; laboratoare de cercetare (sunt studiate metode și tehnici de cercetare științifică). Programe de practică specializate oferite în cadrul masteratului se desfășoară în instituții publice din România (precum: Senatul României, Comisia pentru egalitate de șanse din cadrul Camerei Deputaților, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne-Direcția pentru drepturile omului, Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare, Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale etc.), dar și în organizații non-guvernamentale sau în cadrul unor organizații care răspund nevoilor și intereselor personale masteranzilor/masterandelor. MPGM pune accentul pe dezvoltarea competențelor practice, profesionale, cât și a competențelor teoretice ale masteranzilor și masterandelor. MPGM pregătește absolvenții și absolventele pentru domenii profesionale și ocupații foarte diverse, precum: experți/experte în egalitate de șanse, experți/experte în politici de gen în educație și pe piața muncii, funcții/ocupații în cadrul administrației publice centrale sau locale (consilier/ă în cadrul partidelor politice), marketing, publicitate, experți/experte pentru ONG-uri de profil, jurnaliști/jurnaliste de specialitate, activism civic și politic; de asemenea, MPGM deschide drumul către dezvoltarea unei cariere academice.

Cui i se adresează programul?

Masteratul Politici, Gen și Minorități este deschis absolvenților și absolventelor de învățământ superior din orice domeniu. MPGM se adresează tuturor celor care își doresc să urmeze o carieră în domeniul egalității de șanse, politici publice, politici de nediscriminare, activism civic și politic, dar și celor care își doresc să urmeze o carieră academică. Dacă îți dorești să dezvolți o temă, un proiect de cercetare sau un studiu specific intereselor tale de cercetare atunci Masteratul Politici, Gen și Minorități este cel mai potrivit pentru tine. Întregul tău demers profesional și științific va decurge sub îndrumarea academică a profesorilor din cadrul masteratului care te vor sprijini și îți vor personaliza oferta educațională în funcție de interesele, obiectivele personale și profesionale.

Discipline studiate și profesori:

Teme generale:
Drepturile omului și valori democratice (lect. univ. Măriuca Constantin).;
Religie, stat și biserică (conf. univ. Brîndușa Palade);
Teorii politice feministe (conf. univ. Oana Băluță).

Tema Uniunea Europeană și politici publice:
Intersecționalitate și politici publice (lect. univ. Bogdan Florian);
Egalitatea de gen în Uniunea Europeană (lect. univ. Diana Neaga);
Minorități în Uniunea Europeană (lect. univ. Măriuca Constantin);
Metodologia și practica cercetării sociale (asist. univ. Sebastian Țoc).

Teme aplicate:
Gen, minorităţi şi reprezentare politică (conf. univ.  Oana Băluță);
Gen, minorități și politici sociale (lect. univ. Alina Dragolea);
Gen, minorități și cetăţenie (lect. univ. Diana Neaga);
Minorităţi etnice în România (prof. univ. Liviu Rotman);
Masculinitate şi etnicitate (dr. Ciprian Necula);
Politici de dezvoltare în spațiul european (lect. univ. Alina Dragolea).