Mobilități de predare și formare 2022 - 2023

Mobilități Erasmus+ de predare (STA) și formare (STT) între țările Programului Erasmus+ și cu țări partenere pentru cadre didactice și personal administrativ din cadrul Facultăţii de Științe Politice

 

Detalii:

Număr mobilități disponibile: 20 (tari ale programului) + 8 (tari partenere - Israel)

Perioada eligibilă: până pe 30 septembrie 2023 (în funcție de acordul partenerului).

Nota: Valoarea finantarii pentru transport si diurna variaza in functie de tara de destinatie si de distanta. Valoarea diurnei este cuprinsa intre 100 si 180 EUR pe zi. Perioada de mobilitate recomandata este de 7 zile.

 

Documente necesare înscrierii:

  1. Cerere tip (AICI). Se vor menționa, dacă este cazul, eventuala implicare în activitățile studenților Erasmus (incoming), în dezvoltarea parteneriatelor Erasmus cu diferite universități sau eventuala contribuție anterioară la dezvoltarea FSP (conferințe, programe etc.) în urma efectuării unei mobilități Erasmus.
  2. Acordul partenerului (invitaţie nominală scrisă, original sau copie)
  3. Programul stagiului de mobilitate (de predareAICI/ formare AICI). Mobilitățile de predare trebuie să prevadă un număr de minim 8 ore de activități de predare pentru 7 zile de mobilitate.
  4. CV-ul Europass

 

Perioada de înscriere:

Dosarul se depune la Secretariatul FSP. Candidaturile vor fi examinate și aprobate în ordinea depunerii dosarelor. Depunerea este deschisă până la epuizarea numărului de mobilitati disponibile, care va fi anunțată prin email.

Universităţi partenere

Listă universități partenere AICI.

* Datele de contact ale birourilor Erasmus ale universităților partenere sunt disponibile la biroul Erasmus al FSP.

* Cadrele didactice care doresc să efectueze o mobilitate la altă universitate decât cele din lista de mai sus pot demara procedurile de încheiere a unor noi acorduri interinstituționale, cu asistență din partea biroului Erasmus. Semnarea acordului trebuie să fie finalizată până la depunerea dosarului de candidatură.

 

Biroul Erasmus FSP:

Conf. Dr. Andrei Țăranu (ataranu@gmail.com)

Lect. Dr. Monica Stroe (monica.stroe@politice.ro)

 

Comisia de selecţie:

Conf.univ.dr. Cristian Pîrvulescu (decan, FSP)

Lect.univ.dr. Teodora BIȚOIU (Coordonator Birou Erasmus+ FAP)

Lect. univ. dr. Crina Rădulescu (coordonator instituţional Erasmus)

 

Criterii de evaluare:

  1. Programul stagiului de mobilitate. Poate fi folosit drept criteriu de departajare (dacă este cazul) actualitatea programului în contextul academic/ științific relevant pentru FSP.
  2. Reprezintă un plus implicarea în activitățile studenților Erasmus (incoming) și în dezvoltarea parteneriatelor Erasmus cu diferite Universități.
  3. Reprezintă un plus contribuția anterioară la dezvoltarea FSP (conferințe, programe etc.) în urma efectuării unei mobilități Erasmus.
  4. Au prioritate cei care nu au mai beneficiat de o mobilitate Erasmus STA sau STT finanțată în anul academic anterior.