Profil

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) este o structură organizatorică și funcțională distinctă în cadrul Facultății de Științe Politice din SNSPA, abilitată să asigure formarea profesională inițială și perfecționarea continuă în cariera didactică pentru toate specializările universității.
Formarea studenţilorşi a absolvenţilor de învăţământ superior cu licenţă, pentru practicarea profesiei didactice se realizează în regimul activităţilor didactice opţionale.
Studenţiişiabsolvenţii de învăţământ superior cu licenţă care optează pentru profesia didactică sunt obligaţi să participe la toate activităţile incluse în curricula D.P.P.D. privind formarea pentru profesia didactică.
Absolvenţilor D.P.P.D. li se eliberează certificat de absolvire pe baza căruia sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice, în învăţământul gimnazial, liceal, postliceal şi superior, potrivit legii.
Absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăţământ, cu condiţia parcurgerii si promovării programelor de studii psihopedagogice oferit numai de către Departamentele pentru Pregătirea şiPerfecţionarea Personalului Didactic din instituţiile de învăţământ superior acreditate, înfiinţate conform legii.
DPPD este o structură universitară autonomă, care are ca obiective principale:

  • să coordoneze activitățile privind concepția, conținutul și metodologia specifică pregătirii pentru profesia de cadru didactic, prevăzute în planurile de învățământ ale facultăților, în programele analitice și în activitățile didactice de curs, seminar și practică pedagogică
  • să identifice și să implementeze soluții de modernizare a abordărilor educaționale, inclusive ca transfer direct de informații și experiență între cadrele didactice universitare din structura Departamentului și profesorii din școlile de aplicații, unde studenții efectuează practica pedagogică
  • să organizeze activități de perfecționare a pregătirii de specialitate, psihopedagogice și metodice a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
  • să acorde servicii de consiliere psihopedagogică pentru studenţiişi cadrele didactice care se confruntă cu dificultăţi în procesul educaţional, pentru comunicare eficientă şi integrare şcolară, socială şi profesională optimă
  • să promoveze cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniu, prin publicaţii, contracte de cercetare, consultanţă, sesiuni ştiinţifice, editarea de culegeri, îndrumare didactice etc..

Contact

Adresa de corespondenta: B-dul Expozitiei 30A, Bucuresti 0121014, Facultatea de Stiinte Politice.

email: dppd@politice.ro

tel: 021.310.10.42


Program de consultatii (consultatiile sunt online cu programare prealabila la dppd@politice.ro)