studii vizuale și societate

Forma: invatamant la zi cu frecventa

Durata: 2 ani (120 credite ECTS)

Coordonator program: Vintilă Mihăilescu

Persoana de contact: Bogdan Iancu

De la internet la publicitate, de la prezentarea indivizilor în viaţa cotidiană la muzee, de la corp şi modă la locuinţe şi peisaje urbane, imaginea domină comunicarea socială, fiind însă, în acelaşi timp, rezultatul unor procese sociale caree utilizează mecanisme şi strategii adesea comune sau convergente. Masterul de Studii Vizuale şi Societate, organizat în parteneriat cu masterul de Fotografie şi Imagine Dinamică de la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, îşi propune, în consecinţă, să ofere un program interdisciplinar de construcţie şi analiză a imaginilor publice din domenii diferite ale vieţii sociale, insistînd asupra dimensiunii aplicative a discursului vizual.

Cui se adresează
Masterul este deschis absolvenţilor facultăţilor de ştiinţe sociale şi umaniste, artă şi cinematografie, precum și absolvenților altor specializări, conexe sau nu, care manifestă interes pentru studiile vizuale.

Bibliografie orientativă:
Jean Baudrillard - Simulacre şi simulare (Idea Design & Print, 2008)
Gilles Lipovetsky şi Jean Serroy - Ecranul global (Polirom 2008)
Pierre Bourdieu - Despre televiziune (Art 2007)

Lista cursurilor:
Practica observaţiei, Metode de cercetare calitativă a imaginii, Privirea antropologică, Imagine şi societate, Sociologia filmului, Cultură materială, Comunicare şi design în spaţii virtuale, Imagine patrimonială şi branding, Antropologie vizuală

Admitere
Participarea la concurs constă în elaborarea unei scrisori de motivație și susținerea acesteia în cadrul unui interviu. Scrisoare de motivaţie va conține și un scurt proiect de cercetare sau eseu pe o tematică la alegere, din cadrul ariei disciplinare a masteratului (o pagină, font Times New Roman / Calibri cu 12, spațiere la un rând și jumătate). Interviul va fi centrat pe problematica tratată în lucrare. O condiţie preliminară de admitere este cunoaşterea a minim unei limbi de circulaţie internaţională.

Perioada de inscriere la concurs
sesiunea de completare din toamna: inscrieri: 1 - 17 septembrie, interviu: 18 septembrie ora 10.00 (departamentul de Sociologie, biroul 703, etaj 7, Bd. Expoziției 30A, Sector 1

Informaţii suplimentare:
Blog: http://antropovizual.wordpress.com/
Telefon 021/318 08 58
Lect. univ. dr. Bogdan IANCU, email: bogdan.iancu[at]politice.ro