Masterat Științe Politice

Forma: invatamant la zi cu frecventa
Durata: 2 ani (120 credite ECTS)
Coordonator program: Cristian Pîrvulescu
Persoana de contact: Claudiu Craciun
DESCRIERE

Misiunea principală a masteratului de Știinţe Politice este aceea de a forma specialişti în cercetarea de specialitate și analiza politică.

Pe partea teoretică, programul masteral își propune să pregătească studenții care îl urmează în vederea cunoașterii diferitor teorii și metode din științele politice, relații internaționale și integrare europeană. Masteratul are și o componentă aplicată oferind expertiză în cercetare cantitativă și calitativă, inclusiv cercetare comparată, competențe de consultanță și asistență specializată instituțiilor guvernamentale, organizațiilor neguvernamentale, partidelor politice.

Programul formează în același timp persoane care să poate susține în spațiul public pluralismul politic și respectul pentru valorile democratice.

Cui se adresează programul?

Programul masteral vizează absolvenții deștiinţe politice, științe sociale și umaniste, precum și absolvenți ai altor specializări, conexe sau nu, cu experiență sau interes în zona civică și politică.

Discipline studiate

 • Partide și sisteme de partide - Conf. Univ. Dr. Cristian Pîrvulescu
 • Studii strategice – Sebastian Huluban
 • Metode calitative în științele sociale - Conf. Univ. Dr. Alfred Bulai
 • Comunicare și campanii politice - Conf. Univ. Dr.  Oana Băluță
 • Explicaţie şi argumentare în ştiinţele sociale - Conf. Univ. Dr. Cătălin Partenie
 • Sociologia guvernării - Conf. Univ. Dr. Alfred Bulai
 • Teorii politice contemporane – Conf. Univ. Dr. Andrei Țăranu
 • Analiză politică – Conf. Univ. Dr. Cristian Pîrvulescu
 • Organizare de partid - Lect. Univ. Dr. Claudiu Craciun
 • Sisteme de partide în Europa - Prof. Univ. Dr.  Alexandru Radu
 • Sisteme politice contemporane - Conf. Univ. Dr. Cristian Pîrvulescu
 • Sociologie electorală - Conf. Univ. Dr. Alfred Bulai
 • Teoria relaţiilor şi organizaţiilor internaţionale - Conf. Univ. Dr. Liliana Popescu
 • Sociologia tranziţiei – Prof. Univ. Dr. Vladimir Pasti
 • Organizații publice, condiționalitate și politizare - Conf. Univ. Dr. Mihai Ungureanu
 • Politicile Uniunii Europene - Prof. Univ. Dr. Iordan Bărbulescu
 • Cercetare aplicată a instituțiilor și politicilor comunitare - Lect. Univ. Dr.  Arpad Todor
 • Artă și ideologie - Conf. Univ. Dr. Cătălin Partenie