Management și Guvernare

Forma: invatamant la zi cu frecventa
Durata: 2 ani (120 credite ECTS)
Coordonator program: Mihaela Vlăsceanu
Persoana de contact: Gabriel Hâncean
DESCRIERE

Programul de masterat îşi propune să ofere o perspectivă interdisciplinară (i.e. sociologie și științe politice) de analiză a practicii managementului şi a domeniului guvernării. Programul se adresează tuturor celor care doresc să aprofundeze, pe de o parte, practicile şi conducerea organizaţională în contexte sociale, economice şi tehnice variate şi, pe de altă parte, modalităţile de gestionare a resurselor publice şi de rezolvare a problemelor sociale.

Cui se adresează programul?

Programul este construit de așa natură încât se adresează tuturor absolvenților de învățământ superior care dețin o diplomă de licență.

Discipline studiate

  • Politici publice și organizații private nonprofit
  • Economie socială și antreprenoriat
  • Managementul resurselor umane în context european și internațional
  • Management public și mediul de afaceri
  • Managementul proiectelor
  • Metode și tehnici de cercetare sociologică
  • Cultura organizațională
  • Politici de personal și comportament organizațional
  • Management financiar
  • Probleme cheie în management și organizații