Antropologie

Forma: invatamant la zi cu frecventa
Durata: 2 ani (120 credite ECTS)
Coordonator program: Vintilă Mihăilescu
Persoana de contact: Bogdan Iancu
DESCRIERE

Masterul de Antropologie pune un accent deosebit pe componenta practică, pe realizarea de către masteranzi a unor cercetări empirice proprii în domeniile de interes ale antropologiei. Astfel, de la un prim curs de metodologie care asigură “intrarea în teren” şi până la practica de specialitate şi internship-ul asigurate de master, studenţii vor fi permanent îndrumaţi în iniţierea şi realizarea unor investigaţii de teren.

Masterul de Antropologie oferă absolvenţilor competenţe avansate în analiza calitativă şi abordarea componentelor culturale ale activităţilor umane, de la anchetele sociale la studiile de piaţă. De asemenea, masterul oferă competenţe în analizele comparative şi trans-culturale, tot mai necesare în contextul actual al globalizării. Pe de o parte, el oferă primul pas într-o carieră de cercetare şi învăţământ în domeniul specific al antropologiei. Pe de altă parte, masterul de antropologie oferă competenţe complementare extrem de utile unor discipline foarte diverse, de la urbanism la medicină şi de la economie la administraţie şi politici publice. Numeroşi absolvenţi ai acestui master lucrează în prezent în domenii atât de diferite precum psihiatrie, studii urbane, dezvoltare locală şi regională, management cultural, marketing, publicitate etc.

Cui se adresează programul?

Absolvenţilor facultăţilor de ştiinţe sociale şi umaniste, precum și absolvenților altor specializări, conexe sau nu, care manifestă interes pentru antropologia socială și culturală.

Discipline studiate

 • Introducere în discursul antropologic
 • Practica observaţiei
 • Istorie şi gândire socială în România
 • Metode de cercetare calitativă în ştiinţele sociale
 • Antropologie economică
 • Antropologie politică
 • Antropologia alimentaţiei
 • Antropologia rudeniei
 • Cultură materială
 • Antropologie socială
 • Antropologie vizuală

Detalii admitere

O condiţie preliminară de admitere este cunoaşterea a măcar unei limbi de circulaţie internaţională.

Participarea la concurs constă în elaborarea unei scrisori de motivație și susținerea acesteia în cadrul unui interviu. Scrisoare de motivaţie va conține și un scurt proiect de cercetare sau eseu pe o tematică la alegere, din cadrul ariei disciplinare a masteratului (o pagină, font Times New Roman / Calibri cu 12, spațiere la un rând și jumătate). Interviul va fi centrat pe problematica tratată în lucrare. O condiţie preliminară de admitere este cunoaşterea a minim unei limbi de circulaţie internaţională.

Perioada de înscriere la concurs

sesiunea de completare din toamna: inscrieri: 1 - 17 septembrie, interviu: 18 septembrie ora 10.00 (departamentul de Sociologie, biroul 703, etaj 7, Bd. Expoziției 30A, Sector 1)

Informatii suplimentare

Blog: http://masterantropologiesnspa.wordpress.com/
Telefon 021/318 08 58
Lect. univ. dr. Bogdan IANCU, email: bogdan.iancu@politice.ro