Mobilități Erasmus de Studiu - Martie 2016

Mobilități Erasmus de Studiu (SELECȚIE MARTIE 2016)

Facultatea de Științe Politice organizează o sesiune de selecție pentru mobilități de studiu pentru anul universitar 2016-2017. Studenții Facultății de Științe Politice pot beneficia de mobilități cu o durată de 3 până la 12 luni.


1.Criterii de eligibilitate

Sunt eligibili să aplice:

- Studenții în cadrul Facultății de Științe Politice în anul I, II, III licență și anul I master, învățământ la zi, integraliști în momentul înscrierii la concurs, a căror medie pe ultimul semestru este cel puțin 8,00. Studenții din anul III licență pot aplica, cu condiția ca în momentul începerii mobilității să fie admiși și înmatriculați la unul dintre masterele FSP (în anul academic 2016-2017).

- Doctoranzii cu frecvență în domeniul Științe Politice și domeniul Sociologie în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA, care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, cu condiția să efectueze mobilitatea în cadrul duratei oficiale de 3 ani a studiilor doctorale.

Studenţii pot să fi beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu în perioada 2007-2013. Studenţii cu nevoi speciale se vor adresa Biroului pentru Programe Comunitare pentru mai multe informaţii legate de regimul de finanţare pentru ei şi eventualii însoţitori.


2. Lista universităților partenere (DOWNLOAD LISTA UNIVERSITĂȚILOR PARTENERE)


3. Înscriere şi selecţie

Procedura de înscriere şi selecţie constă în depunerea unui dosar de înscriere și susținerea unui interviu.

Dosarul de înscriere – acte necesare

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de înscriere cuprinde:

  • Cerere de înscriere cu evidenţierea opţiunilor de mobilitate (locul, domeniul de studiu și semestrul pentru care candidați). ( DOWNLOAD CERERE DE ÎNSCRIERE)

  • Curriculum Vitae în limba română (va rămâne la dosarul de selecţie al studentului);
  • Scrisoare de motivație de 1 pagină – redactată în germană, spaniolă, franceză, respectiv italiană pentru universități din Germania, Spania, Franța, Belgia, respectiv Italia sau în engleză pentru celelalte universități partenere – care va rămâne la dosarul de selecţie al studentului;

  • Adeverinţă de la secretariat care să ateste că studentul este integralist şi să precizeze media ultimului semestru încheiat (sunt eligibili să participe la concurs studenții a căror medie pe ultimul semestru este cel puțin 8,00);

  • Pentru doctoranzi, o adeverinţă eliberată de Şcoala doctorală care să ateste forma de învăţământ (cu frecvenţă) şi de finanţare;

  • Proiect de cercetare, redactat în limba română,care să precizeze obiectivele concrete urmărite de candidat în mobilitate și rezultatele așteptate (maxim 1 pagină și jumătate);

  • Atestat de cunoaștere a limbii universității-gazdă sau a limbii engleze. Dacă studentul nu deține un astfel de atestat va susține un test de limbă franceză (numai pentru mobilități în Franța sau Belgia) sau engleză cu profesoarele de limbi străine ale FSP, la o dată care va fi comunicată candidaților pe email.

Dosarul se va depune pe data de 7 martie, între orele 14-18 la biroul 703 (Lect. Monica Stroe). Testare limba engleza: 7 martie ora 12:00 sala 703 Testare lumba franceza: 9 martie ora 12:00 sala 703

Interviul

Interviul se va desfășura pe data de 10 martie ora 12.00 la Sala Prodecanat (intrare prin Secretariat). Studenții vor fi evaluați în funcție de calitatea proiectului de cercetare, calitatea CV-ului, motivația alegerii stagiului Erasmus, familiarizarea cu programul academic al universității partenere. Pentru candidați de nivel egal, departajarea se va face în funcție de media ultimului semestru încheiat.

Rezultatele vor fi afișate la avizierul de la secretariat și comunicate pe email în termen de trei zile lucrătoare de la data concursului.


4. Finanțarea mobilității

Grantul ERASMUS+ pentru studiu este de:

  • 500 euro/lună pentru Danemarca, Irlanda, Franţa, Italia, Austria, Finlanda, Suedia, Regatul Unit, Liechtenstein, Norvegia, Belgia, Republica Cehă, Germania, Grecia, Spania, Croaţia, Cipru, Luxemburg, Ţările de Jos, Portugalia, Slovenia, Islanda, Turcia;

  • 450 euro/lună pentru: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

Grantul ERASMUS nu acoperă integral cheltuielile legate de deplasare.

Din acest motiv recomandăm existenţa unor surse de finanţare suplimentară. Studenţii Erasmus sunt scutiţi de la plata taxelor de studiu, înscriere, examinare, acces în laboratoare sau în biblioteci şi zone de studiu, indiferent dacă primesc sau nu un grant Erasmus +. Pe perioada studiilor Erasmus în străinătate, studenţii trebuie să primească în continuare orice bursă sau împrumut de care beneficiau în ţara lor de origine.

Finanțarea mobilităților pentru studenții selectați este condiționată de cuantumul finanțărilor primite de SNSPA. Au prioritate la finanțare studenții declarați admiși în prima sesiune de selecție (martie 2016).

 


Contact Erasmus+

Coordonator Erasmus+ FSP: Conf. Univ. Dr. Andrei Țăranu ataranu@gmail.com.

Coordonator Erasmus+ FSP - asistent: Lect. Univ. Dr. Monica Stroe monica.stroe@politice.ro

Coordonator instituțional SNSPA: Lect. Univ. Dr. Crina Rădulescu erasmusplus.snspa@gmail.com

Site Erasmus+ SNSPA: http://erasmus.snspa.ro/

Site Erasmus+ FSP: http://www.politice.ro/erasmus

Documente de descărcat:

Lista universităților partenere

Cerere de înscriere la concurs