Dezvoltare Regională și Cooperare internațională

Forma: invatamant la zi cu frecventa
Durata: 2 ani (120 credite ECTS)
DESCRIERE

Acest program masteral este realizat în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație - Biroul din România, beneficiind și de sprijinul Universității din Liege. Misiunea masteratului este de a dezvolta competențe în domeniul dezvoltării internaționale și al migrației - politici publice ale dezvoltării și migrației, economie socială, relații internaționale, socio-antropologia dezvoltării și în alte domenii de interes pentru tema masteratului - într-un mediu internațional de predare și învățare. Designul politicilor din domeniul ajutorului și al asistenței internaționale, din perspectiva politicilor migrației, completează paleta de teme centrale abordate în cadrul orelor de studiu și singularizează profilul acestui masterat în oferta Facultății de Științe Politice.
Pentru a evidenția cooperarea dintre FSP-SNSPA și OIM în oferirea acestui program masteral, platformele sociale asociate masteratului operează sub denumirea Dezvoltare Internațională și Migrație.

CUI SE ADRESEAZĂ PROGRAMUL?
Programul de studii urmărește aprofundarea studiilor de licență sau din alte domenii prin obținerea de competențe complementare, fiind prioritizate dobândirea cunoștințelor de specialitate, dezvoltarea abilităților cognitive, dezvoltarea competențelor lingvistice, dar și a capacităților de cercetare științifică. Adițional, programul va contribui la întărirea expertizei din domeniul dezvoltării internaționale și migrației, prin dinamismul programului de studiu, precum și prin intensificarea parteneriatelor cu instituțiile internaționale.

DISCIPLINE STUDIATE
Prin derularea unui astfel de program masteral se urmărește satisfacerea exigențelor privind caracterul dinamic și interdisciplinar al domeniului, dar și specializarea absolvenților de învățământ superior în domeniul dezvoltării internaționale și migrației, prin însușirea de cunoștințe teoretice solide, în arii tematice multiple:

 • Dezvoltare și cooperare internațională: actori, instituții și mize contemporane - curs organizat în parteneriat cu Universitatea din Liege
 • Metode de cercetare calitative în științele politice - Prof. Univ. Dr. Alfred Bulai
 • Dialog civic și reprezentare social - Conf. Univ. Dr. Cristian Pîrvulescu
 • Interventii de dezvoltare socio-economica la nivel global - curs organizat în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, Biroul din România
 • Economie sociala - curs organizat în parteneriat cu Universitatea din Liege
 • Introducere in antropologia dezvoltarii - Lect. Univ. Dr. Damiana Oțoiu
 • Religie si actiune umanitara - Lect. Univ. Dr. Radu Cucută
 • Elaborarea si evaluarea programelor de dezvoltare - curs organizat în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, Biroul din România
 • Dezvoltarea durabila in politicile Uniunii Europene - Lect. Univ. Dr. Nicolae Toderaș
 • Ajutor umanitar - curs organizat în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, Biroul din România
 • Politica migrației și azilului în Europa - Conf. Univ. Dr. Cristian Pîrvulescu
 • Probleme etice în lumea contemporană - Conf. Univ. Dr. Cătălin Partenie
 • Organizații publice, condiționalitate și politizare - Conf. Univ. Dr. Mihai Ungureanu
 • Teorii Politice contemporane - Prof. Univ. Dr. Andrei Țăranu
 • Cercetare aplicata a institutiilor si politicilor comunitare - Lect. Univ. Dr. Arpad Todor

Dimensiunea practică a programului masteral este conferită de componenta de activități de seminar focalizate pe derularea de exerciții tematice cu caracter aplicat sub coordonarea cadrelor didactice SNSPA și a experților OIM. În plus, se remarcă componenta de activități extra-seminariale, organizate pe logica workshop-urilor, în cadrul cărora se pot trasa sarcini de lucru atât comune, cât și individuale, cu scopul de a dezvolta abilități practice în utilizarea cunoștințelor teoretice predate. Dincolo de accentul pus pe munca individuală a participanților, vor fi urmărite distribuția sarcinilor pe echipe de lucru în funcție de natura temelor și problematicilor tratate, dar și dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală, respectiv a abilităților de lucru în echipă, precum și întărirea competențelor digitale.

ANGAJABILITATEA ABSOLVENȚILOR
Facultatea de Științe Politice se consultă permanent cu reprezentanți ai angajatorilor, ai absolvenților, studenților și corpului profesoral, astfel încât acest program de studii masterale să fie mereu actualizat și racordat la necesitățile pieței muncii.
Stagiile de practică anuale obligatorii sunt desfășurate sub coordonarea cadrelor didactice SNSPA și a experților OIM, masteranzii dobândind experiență relevantă pentru diferite sectoare ale pieței muncii: organizații internaționale, organizații non-guvernamentale, autorități publice, media etc.

DETALII ADMITERE 2023
Detalii generale despre admiterea la masteratele oferite de Facultatea de Științe Politice sunt disponibile aici.

Pentru a participa la concursul de admitere la studii universitare de master este necesară elaborarea și încărcarea pe site a unui scurt proiect de cercetare (care să documenteze motivația candidatului / candidatei și interesul pentru tematica programului de studiu) și susținerea proiectului în cadrul unui interviu care se va desfășura online.

Proiectul trebuie să respecte următoarele condiții specifice:

 • detalii despre motivația alegerii domeniului de studiu Științe Politice sau Sociologie / a programului de studiu ales ca primă opțiune;
 • detalii despre interesele de studiu și/sau experiența profesională a candidatului;
 • enunțarea unui subiect de cercetare relevant pentru tematica programului de studiu ales ca primă opțiune;
 • așteptările candidatului cu privire la programul masteral ales ca primă opțiune.

Proiectul se va redacta în limba în care se desfășoară programul de master ales ca primă opțiune și va avea aproximativ 1 pagină.

Informații suplimentare
Proiectul va fi scris cu font Times New Roman, dimensiune 12, spațiere la un rând sau la un rând și jumătate.

Alături de proiect  vă rugăm să urcați pe site și un CV format Europass.

În cazul în care întâmpinați dificultăți în încărcarea a două documente, vă rugăm să le uniți și să le încărcați într-un singur document (proiect + CV).

PASI UTILI PENTRU ADMITEREA LA MASTERATELE FSP
 1. Accesati http://admitere.snspa.ro/inscriere-online-la-snspa/ pentru a va crea contul de utilizator necesar.
 2. Completati (toate detaliile necesare sunt oferite in Ghidul primit pe email la confirmarea contului) paginile contului dumneavoastra si oferiti toate informatiile care va sunt solicitate. Platforma este intuitiva si veti fi in cel mai scurt timp o candidata sau un candidat valoros la programul masteral dorit! Accesarea sectiunii Utile va poate oferi raspunsuri la intrebarile care apar frecvent.
 3. Pentru intrebari punctuale despre admiterea la programele de masterat ale FSP, va rugam sa ne scrieti la adresa: secretariat@politice.ro.