Skip directly to content

Alfred Bulai

Alfred Bulai este conferenţiar universitar doctor la Catedra de Sociologie a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. În 1996 obţine titlul de Doctor în Sociologie la Universitatea Bucureşti. Activităţile sale ştiinţifice şi didactice vizează domeniile: cercetare socială cantitativă şi calitativă, comunicare publică şi socială, evaluare campanii si activităţi de comunicare, auditare şi analiză a programelor de cercetare, sociologie electorală, politici publice, diagnoză instituţională, training şi pregătire în domeniile specificate. În ultimii cincisprezece ani a susţinut cursuri şi seminarii pentru disciplinele Metodologia cercetării sociologice, Sociologie generală, Sociologia comunicaţiilor, Concepte fundamentale în sociologie, Comunicare socială, Introducere în politicile publice, Analiză electorală şi marketing politic, Focus grup, Sociologie vizuală. Cele mai importante lucrări publicate: “Mecanisme electorale ale societăţii româneşti” (1999), “Focus grupul în investigaţia socială - Metode de cercetare calitativă” (2000), “Societatea reală” (2007), romanul "8539" (2003). A colaborat, în calitate de coordonator şi/sau coautor la realizarea lucrărilor: „Dicţionar de Sociologie” (1993), „Sondajul de opinie” (1997), "Analiza şi evaluarea politicilor publice" (suport de curs, 2000), "Ghid de eficientizare a activităţilor desfăşurate în administraţia publică locală" (2001), "Aspecte ale finanţării globale a universităţilor" (2001), "Manifest pentru o universitate antreprenorială" (2002). În ultimii ani a participat la realizarea a peste 20 de programe de cercetare, în calitate de director de program sau de coordonator al unora dintre componentele programelor. Din 2005 este Preşedinte al Fundaţiei Societatea Reală, iar din 2007 este Preşedinte al Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale în cadrul Guvernului României.