Politici, Gen și Minorități

Forma: invatamant la zi cu frecventa
Durata: 2 ani (120 credite ECTS)
Coordonator program: Alina Dragolea
DESCRIERE

Masteratul de Politici, Gen şi Minorităţi este primul de profil din Romania (înfiinţat în 1998). Are cele mai relevante şi cunoscute cercetări şi publicaţii de profil la nivel naţional. Se află în reţele europene şi americane de profil. Are o colecţie proprie de publicaţii: Studii de Gen, Editura Polirom (din anul 2000). Beneficiază de sprijinul Centrului de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA pentru accesul la Biblioteca FILIA, centrată pe studii de gen, dar şi prin programe speciale de internship şi oportunități de dezvoltare profesională pentru masteranzi.

Cui se adresează programul?

Acest masterat este deschis absolvenților și absolventelor de învățământ superior din orice domeniu. Programul reprezintă o bază de formare pentru urmarea unui doctorat în tematica de profil. Absolvenţii şi absolventele acestui master pot la finalul său să lucreze în domenii diverse: consiliere pe politici de nediscriminare și egalitate de șanse pentru partide, Parlament, consilii locale, experți/experte pentru instituții guvernamentale centrale și locale în probleme de nediscriminare și egalitate de șanse, experți/experte în politici de gen în educație și pe piața muncii, experți/experte pentru ONG-uri de profil, jurnaliști/jurnaliste de specialitate, activism civic și politic.

Discipline studiate:

Teorii politice feministe;

Drepturile omului si valori democratice;

Paradigme ale minorităților;

Minorități etnice în România;

Metodologia și practica cercetării sociale;

Gen, minorități și reprezentare politică;

Cultură, gen și diversitate;

Masculinitate și etnicitate;

Practică și teorie în politicile anti-discriminare;

Democratizare și dezvoltare.

Profesori:

Prof. univ. dr. Mihaela Miroiu

Prof. univ. dr. Liviu Rotman

Conf. univ. dr. Oana Băluţă

Conf. univ. dr. Laura Grunberg

Lect. Univ. Dr. Diana Neaga

Lect. univ. dr. Alina Dragolea

Dr. Ciprian Necula

Dr. Sebastian Țoc

Dr. Măriuca Constantin

Persoană de contact: lect. univ. Alina Dragolea

Email: politicigensiminoritati@politice.ro

 

Bibliografie:

Acemoglu, Daron; James A. Robinson – De ce eșuează națiunile?, Editura Litera, București, 2016

Andreescu, Gabriel - Naţiuni şi minorităţi, Polirom, Iaşi, 2004

Băluță, Oana; Alina Andreea Dragolea; Alice Iancu - Gen si interese politice, Polirom, Iași, 2008

Dragolea, Alina Andreea - Statul Bunastarii după criza economică, Tritonic, București, 2016

Hoek van der, M.P. (ed), 2005, Handbook of Public Administration and Policy in the European Union, Taylor & Francis (cap.5, cap.6, cap.7, cap.8)

Miroiu, A. 2001, Introducere in analiza politicilor publice, 2001 (cap.1b, 1c, cap2a, 2c, cap. 3b, cap.4a, cap.6, cap.7)

Miroiu, Adrian; Bogdan Florian – Universitatea Românească Azi, Tritonic, București, 2015

Miroiu, Adrian; Șerban Cerkez – Competiția politica în România, Polirom, Iași, 2013

Miroiu, Mihaela - Drumul catre autonomie, Polirom, Iași, 2004

Miroiu, Mihaela (coord.) - Ideologii Politice Actuale, Polirom, Iași, 2012

Murgescu, Bogdan – România și Europa, Polirom, Iași, 2010

Ostrom, Elinor – Guvernarea Bunurilor Comune, Polirom, Iași, 2007

Păunescu, Mihai (coord.) – Management public în România, Iași, Polirom, 2008

Vlăsceanu, Lazăr; Marian Gabriel Hâncean – Modernitatea Românească, Paralela 45, Pitești, 2014

Propunere teme admitere masterate în domeniul 'științe politice':

Evolutia politicilor egalității de șanse în România.

Drepturile minorităților și contextul european după 2007.

Abordări comparate ale reprezentării politice a femeilor în România: impactul asupra egalității de șanse.

Contextul european al drepturilor minorităților naționale.

Guvernarea bunurilor publice.

Politicile publice: definiții

Modele ale politicilor publice

Evaluarea politicilor publice

Instituții ale Uniunii Europene: Comisia

Instituții ale Uniunii Europene: Parlamentul

Instituții ale Uniunii Europene: Consiliul UE vs. Consiliul european

Instituții ale Uniunii Europene: Instituții judiciare si de control

Ideologii politice comtemporane