Politici, Gen și Minorități

Forma: invatamant la zi cu frecventa
Durata: 2 ani (120 credite ECTS)
Coordonator program: Alina Dragolea
DESCRIERE

Masteratul de Politici, Gen şi Minorităţi este primul de profil din Romania (înfiinţat în 1998). Are cele mai relevante şi cunoscute cercetări şi publicaţii de profil la nivel naţional. Se află în reţele europene şi americane de profil. Are o colecţie proprie de publicaţii: Studii de Gen, Editura Polirom (din anul 2000). Beneficiază de sprijinul Centrului de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA pentru accesul la Biblioteca FILIA, centrată pe studii de gen, dar şi prin programe speciale de internship şi oportunități de dezvoltare profesională pentru masteranzi.

Masteratul de Politici, Gen si Minorități îi vizează pe cei sau pe cele care sunt interesați/interesate să înțeleagă de ce și cum se manifestă misoginismul, rasismul și șovinismul politic și cultural, cum a evoluat și cum evoluează politica dreptății de gen, de ce femeile și minoritarii au în genere mai puțină putere și mai puține resurse. Misiunea principală a masteratului este de a forma specialiști și specialiste în domeniu, dar și persoane cu capacități morale, psihologice și politice necesare recunoașterii și combaterii inechității și discriminării.

Cui se adresează programul?

Acest masterat este deschis absolvenților și absolventelor de învățământ superior din orice domeniu. Programul reprezintă o bază de formare pentru urmarea unui doctorat în tematica de profil. Absolvenţii şi absolventele acestui master pot la finalul său să lucreze în domenii diverse: consiliere pe politici de nediscriminare și egalitate de șanse pentru partide, Parlament, consilii locale, experți/experte pentru instituții guvernamentale centrale și locale în probleme de nediscriminareși egalitate de șanse, experți/experte în politici de gen în educație și pe piața muncii, experți/experte pentru ONG-uri de profil, jurnaliști/jurnaliste de specialitate, activism civic și politic.

Profesori: Prof. univ. dr. Mihaela Miroiu, Prof. univ. dr. Gabriel Andreescu, Prof. univ. dr. Liviu Rotman, Conf. univ. dr. Oana Băluţă, Conf. univ. dr. Laura Grunberg, Conf. univ. dr. Doina Olga Ştefănescu, Lect. univ. dr. Alina Dragolea, Dr. Măriuca Constantin.

Discipline studiate: Teorii politice feministe; Biserica si stat. Aspecte etice si normative; Drepturile omului; Paradigme ale minorităților; Minorități etnice în România; Educație pentru egalitate de şanse; Gen și reprezentare politică; Instituții și politici anti-discriminare; Cultură, gen și diversitate; Politicile dezvoltării.