Licență

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
2018 - 2021 (Invatamant cu frecventa, 3 ani, 180 ECTS)

Pentru înscriere, accesati http://admitere.politice.ro

Anunt ora examen pretestare - sesiunea 11 iulie 2018

Specializari/programe de studii
Facultatea de Stiinte Politice oferă candidaţilor patru specializari/programe de studii acreditate:

 • Stiinte Politice
 • Sociologie
 • Relatii internationale si studii europene
 • Psihologie

Numarul de locuri
Capacitatea de scolarizare (numarul total de locuri, buget si taxa) pentru seria 2018-2021 este:

 • specializarea Sociologie, 50 locuri;
 • specializarea Psihologie, 50 locuri;
 • specializarea Relatii internationale si studii europene, 150 locuri;
 • specializarea Stiinte Politice, 200 locuri.

Numarul de locuri scoase la concurs este aprobat in fiecare an de catre MEN. Numarul total de locuri finantate de la buget alocate pentru sesiunea iulie 2017 a fost 250.

Concursul de admitere
Pentru specializarile/programele de studii:

 • STIINTE POLITICE
 • RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE
 • SOCIOLOGIE
 • PSIHOLOGIE

admiterea la studii universitare de licenta se face in urma unui examen scris, sustinut în una sau doua sesiuni de pretestare (aprilie si/sau iulie), la una dintre urmatoarele discipline, la alegere:

 • economie
 • filosofie
 • istorie
 • limba română
 • logică, argumentare și comunicare
 • matematica
 • psihologie
 • sociologie

Ierarhizarea candidatilor declarati admisi se va face pe baza mediei obtinute la proba scrisa.
In caz de medii egale criteriul de departajare este media generala a examenului de bacalaureat.

 

Calendarul admiterii 2018

Sesiunile de pretestare
Pentru anul universitar 2018-2019 se vor desfasura doua sesiuni de pretestare după cum urmeaza:
-    In luna aprilie, sambăta 21 aprilie;  pretestarea se organizează în Bucuresti la sediul SNSPA, bdul Expozitiei , nr. 30A, ora 9,00.
-    In luna iulie, miercuri, 11 iulie, pretestarea se organizează în Bucuresti la sediul SNSPA, bdul Expozitiei , nr. 30A, ora 9,00.

Inscrierea, participarea la sesiunile de pretestare
Inscrierea la fiecare dintre cele doua sesiuni de pretestare se va face online dupa cum urmează:

 • 12 februarie-19 aprilie, pentru pretestarea din 21 aprilie.  Taxa de inscriere este 150 RON.
 • 07 mai-9 iulie, pentru pretestarea din 11 iulie. Taxa de inscriere este 150 RON.

Candidatii care se inscriu pentru  ambele sesiuni de pretestare vor beneficia de o reducere de 50% pentru taxa celui de al doilea examen.
Taxa de admitere se va achitata in contul: RO 85 BRDE 445 SV 18989114450, SNSPA, Facultatea de Stiinte Politice – zi.
Detaliile fiecarei sesiuni de pretestare vor fi afisate in timp util pe site-ul FSP. Rezultatele acestora vor fi afisate in data de 23 aprilie 2018 respectiv 13 iulie 2018.
Candidatii se vor prezenta la pretestare cu CI si chitanta din care reiese achitarea taxei de inscriere.

Admiterea românilor de pretutindeni

Conditii de admitere
Pana la data de 12 iulie 2018, candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat au obligatia de a completa in fisa de inscriere (realizata online) urmatoarele:

 • Media generala a examenului de bacalaureat.
 • Mediul de provenienta al liceului (rural sau urban).
 • Candidatii pe locurile speciale (etnie roma) vor completa campurile specifice din fisa de inscriere. (locurile destinate acestor candidati vor fi anuntate in timp util)
 • Diploma obținută la olimpiada școlară (pentru candidații care sunt admiși fără examen)
 • Candidatii din Republica Moldova care vor sa sustina admiterea la Facultatea de Stiinte Politice vor fi admisi pe baza mediei de la bacalaureat. Admiterea va avea loc in iulie 2018. Calendarul admiterii, documentele necesare inscrierii si criteriile de admitere vor fi publicate in curand pe site-ul admitere.snspa.ro.Pentru mai multe detalii ne puteți contacta pe e-mail: studenti.straini@snspa.ro.

Rezultatele concursului de admitere
Rezultatele concursului de admitere (departajarea buget-taxa, sesiunile aprilie si iulie), pentru toate specializarile/programele de studii vor fi afisate pe data de 16 iulie 2018, după verificarea indeplinirii condiţiilor legale.
Dupa acesta data, candidatii declarati admisi, se vor putea inmatricula numai dupa promovarea examenului de  bacalaureat si prezentarea adeverintei/diplomei de bacalaureat (cf. Calendarului admiterii).

Inmatricularea candidatilor declaraţi admisi
Inmatricularea candidaților admisi se va face in zilele 17, 18, 19 iulie 2018, la secretariatul FSP, intre orele 10,00-16,00. Candidatii declarati admisi care se inmatriculeaza vor depune un dosar mapa cu urmatoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat sau adeverinta pentru absolventii din sesiunea 2018 in original, pentru  candidatii declarați admisi pe un loc la buget, copie legalizata pentru candidatii admisi la taxa sau copie simpla insotita de original;
 • Adeverinta din care sa reiasa ca diploma de bacalaureat, in original, se afla la alta universitate (pentru locurile cu taxa);
 • Certificatul de nastere, copie legalizata sau copie simpla insotita de original;
 • Certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui, daca este cazul, copie legalizata sau copie simpla insotita de original;
 • Adeverinta medicala tip de la medicul de familie in care sa se mentioneze "clinic sanatos, pentru inscrierea la facultate";
 • Adeverinta din care sa rezulte apartenenta la o organizatie legal constituita pentru candidatii de etnie roma (daca este cazul).
 • Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student şi regimul de studii (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare/program de studii);
 • Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta (pentru absolventii care doresc sa urmeze o a doua specializare) copie legalizata sau copie simpla insotita de original;
 • 2 fotografii color ¾, recente;
 • copie CI;
 • chitanta privind achitarea taxei de admitere;
 • chitanta privind achitarea taxei de inmatriculare (in valoare de 100 RON, in contul FSP).

IMPORTANT!

 • Candidatii care nu vor completa pana la data de 12 iulie fisa de inscriere cu datele solicitate nu vor fi clasificati (nu vor aparea in lista buget-taxa).
 • Datele introduse de candidati cu privire la rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat vor fi verificate conform bazelor de date ale MEN.
 • Candidatii cu diploma de bacalaureat obtinuta in strainatate, vor prezenta la depunerea dosarului atestatul eliberat de MEN (CNRED).
 • Candidatii declarați respinsi in sesiune de pretestare din luna aprilie se vor putea inscrie pentru sesiunea de pretestare din iulie. Pentru mai multe detalii candidatii ne pot contacta pe adresa de e-mail: secretariat@politice.ro sau sociologie@politice.ro.
 • Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediilor si a opţiunilor formulate, in limita numarului total de locuri scoase la concurs, indiferent de proba sustinuta. Inscrierea, respectiv inmatricularea candidaţilor se face pe specializari/programe de studii. Un candidat poate fi declarat admis pe locurile fara taxa la o singura specializare/program de studii.
 • Vor fi admisi, fara concurs de admitere, candidatii care au obţinut locurile I, II, III sau mentiuni la olimpiadele nationale de discipline socio-umaniste.
 • Admiterea la facultate a candidatilor care au o diploma de licenta se face numai prin concurs.
 • In cazul in care locurile scoase la concurs nu au fost ocupate in sesiunea din iulie 2018 se poate organiza o sesiune de admitere in luna septembrie, care va fi anuntata in timp util.